• 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

صنعت ابزار کرون

این مجموعه فعالیت خود را از سال 1365 آغاز نموده و در زمینه تهیه و توزیع کلیه ابزارآلات صنعتی و ساختمانی(کلی وجزئی) فعالیت داشته.

و مشارکت با پروژه های بزرگ خراسان همچون پروژه های مجد ،بیمارستان قائم ،شرکت قدرکاران مبتکر ،اداره کل آموزش و پرورش ،مرکز فنی حرفه ای خراسان و شماری از کارخانه جات شهرک صنعتی توس و...

بیشتر بدانیم