درباره ما

این مجموعه فعالیت خود را از سال 1365 آغاز  نموده و در زمینه تهیه و توزیع کلیه ابزارآلات صنعتی و ساختمانی(کلی وجزئی) فعالیت داشته.

و مشارکت با پروژه های  بزرگ خراسان همچون پروژه های مجد ،بیمارستان قائم ،شرکت قدرکاران مبتکر ،اداره کل آموزش و پرورش ،مرکز فنی حرفه ای خراسان و شماری از کارخانه جات شهرک صنعتی توس و...